2022

Kelan korvausten hakeminen sähköisesti

Kainuunmeren Työterveydessä on siirrytty työterveyshuollon korvausten hakemiseen Kelalta sähköisesti. Sähköinen hakemus voidaan täyttää ja lähettää Kelan Työterveyshuollon korvausten asiointipalvelussa osoitteessa https://www.kela.fi/tyonantajat-asiointi-tyoterveyshuolto. Korvaushakemuksessa tarvittavat esitiedot tulevat sähköisesti suoraan Kainuunmeren Työterveydestä. Työnantajana tarkistat tiedot ja tarvittaessa täydennät puuttuvat kohdat. Työterveyshuollon asiointipalvelua voivat käyttää työnantajat, joilla on Y-tunnus. Korvauksen hakuaika on 6 kk tilikauden päättymisestä. Työterveyshuollon korvausten asiointipalveluun […]

Luonnosta hyvinvointia ja työssäjaksamista työntekijöille

Kainuunmeren Työterveys Oy on kehittänyt yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa järjestetyn tutkimushankkeen pohjalta uudenlaisen palvelun, jossa hyödynnetään luonnon aikaansaamia terveysvaikutuksia stressinhallinnan ja palautumisen tukemisessa. Tässä tekstissä esitellään luontoa hyödyntävän työterveystoiminnan taustaa ja toteuttamistapoja Kainuunmeren Työterveydessä. Luonnonvarakeskuksen järjestämästä koulutuksesta yhteistyöhankkeeseen Idea luontoperustaisen toiminnan toteuttamiseen sai alkunsa vuonna 2018, kun kolme Kainuunmeren Työterveyden työfysioterapeuttia ja työpsykologi osallistuivat Luonnonvarakeskuksen yhteistyökumppaneineen […]

Skip to content