Kelan korvausten hakeminen sähköisesti

Kainuunmeren Työterveydessä on siirrytty työterveyshuollon korvausten hakemiseen Kelalta sähköisesti. Sähköinen hakemus voidaan täyttää ja lähettää Kelan Työterveyshuollon korvausten asiointipalvelussa osoitteessa https://www.kela.fi/tyonantajat-asiointi-tyoterveyshuolto. Korvaushakemuksessa tarvittavat esitiedot tulevat sähköisesti suoraan Kainuunmeren Työterveydestä. Työnantajana tarkistat tiedot ja tarvittaessa täydennät puuttuvat kohdat. Työterveyshuollon asiointipalvelua voivat käyttää työnantajat, joilla on Y-tunnus. Korvauksen hakuaika on 6 kk tilikauden päättymisestä. Työterveyshuollon korvausten asiointipalveluun […]

Luonnosta hyvinvointia ja työssäjaksamista työntekijöille

Kainuunmeren Työterveys Oy on kehittänyt yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa järjestetyn tutkimushankkeen pohjalta uudenlaisen palvelun, jossa hyödynnetään luonnon aikaansaamia terveysvaikutuksia stressinhallinnan ja palautumisen tukemisessa. Tässä tekstissä esitellään luontoa hyödyntävän työterveystoiminnan taustaa ja toteuttamistapoja Kainuunmeren Työterveydessä. Luonnonvarakeskuksen järjestämästä koulutuksesta yhteistyöhankkeeseen Idea luontoperustaisen toiminnan toteuttamiseen sai alkunsa vuonna 2018, kun kolme Kainuunmeren Työterveyden työfysioterapeuttia ja työpsykologi osallistuivat Luonnonvarakeskuksen yhteistyökumppaneineen […]

Oikeudenmukaisella johtamisella hyvinvointia työhön

Jakautuvatko palkkiot työpanokseen nähden tasaisesti työntekijöiden välillä? Kuunnellaanko työntekijöitä organisaation tärkeissä päätöksissä? Entä kulkeutuuko informaatio tärkeistä päätöksistä kaikille, joita päätös koskee? Kohdellaanko työntekijöitä arvostavasti? Kokemus oikeudenmukaisuudesta syntyy ihmisten välisessä toiminnassa ja se perustuu jaettuihin käsityksiin esimerkiksi tasa-arvosta, reiluudesta, laeista ja normeista. Oikeudenmukaisuuden kokemus on kuitenkin yksilöllistä siinä, että jokainen hyödyntää omaa kokemuspohjaansa ja omaksumiaan moraalikäsityksiä […]

COVID-19 Näytteenotto päättyy 1.7.2021 Kainuunmeren Työterveydessä

Kainuunmeren Työterveyden Kajaanin toimipisteessä lopetetaan Covid-19 näytteenotto vähentyneen kysynnän vuoksi. Mikäli tarvitset Covid-19 testausta, ota yhteyttä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon koronatestaukseen (alla ohjeet). 1. Tee oirearvio omaolo-palvelussa tai ole yhteydessä päivystysapunumeroon 116 117 2. Hakeudu koronatestiin (ajanvarauksella) – KAIKKINA PÄIVINÄ KAKS:n testauspisteeseen (Sotkamontie 13) soittamalla 040 165 0020 (numerossa vain ajanvaraus; käytössä on takaisinsoittopalvelu) – […]

First Beat sykevälimittaus

Kainuussa on työhyvinvoinnin edistämisessä hyödynnetty First Beat -sykevälivaihtelumittausta, joka auttaa työntekijää saamaan tietoa hyvinvointiaan tukevista ja kuluttavista tekijöistä. Jatkuva stressi ei ole koskaan terveydelle hyväksi, joten siksi sen syntymistä kannattaa estää tiedostamalla sitä aiheuttavat tekijät. Sydämen sykevälivaihtelua tulkitseva FirsBeat -mittari on meilläkin paljon käytetty väline, jolla saadaan yksilöllistä tietoa siitä, millaista työntekijän psykofysiologinen kuormittuminen on. […]

Haemme työterveyshuollon erikoislääkäriä / erikoistuvaa lääkäriä

Haemme Kajaaniin TYÖTERVEYSHUOLLON ERIKOISLÄÄKÄRIÄ/ERIKOISTUVAA LÄÄKÄRIÄ Voit tulla meille vakituiseen työsuhteeseen tai ammatinharjoittajaksi.   Arvostamme työterveyshuollon kokemusta. Eduksi katsomme myös kiinnostuksen oman ammattitaidon kehittämiseen. Toivomme, että pidät ihmisten kohtaamisesta ja haluat toimia yhteistyössä asiakasyritysten ja työyhteisön kanssa. Potilastietojärjestelmämme on Acute. Perehdytämme sinut tehtävään ja saat tukea työyhteisön muilta lääkäreiltä. Noudatamme työsuhteissa Avainta ry:n työehtosopimusta. Työsuhteen koeaika […]

Töissä kylmässä? Tiedosta terveysriskit ja vaikuta niihin asianmukaisella työnsuunnittelulla.

Kylmätyö

Poikkeavissa lämpöoloissa työskentelyyn liittyy omanlaistaan kuormittumista sekä terveysriskejä. Erityisesti kylmyydelle altistutaan mm. rakennus- ja elintarviketeollisuudessa, kylmävarastoissa ja lähettämöissä, konepajoissa, levyhalleissa ja korjaamoissa. Kaikkiaan Suomessa on arvioitu olevan runsaat 300 000 poikkeaville kylmäoloille altistuvaa työntekijää. Kylmätyön raja-arvona pidetään alle +10 °C olevia lämpötiloja, mutta kuormittavia lämpöoloja koskevat sitovat ohjeet ja määräykset puuttuvat. Ilman lämpötilan lisäksi kosteus ja […]

Käsien ärsytyskosketusekseema – yleisin ammatti-ihotauti Suomessa

Ärsytyskosketusihottuma

Tavallisin työperäinen sairaus, johon törmään vastaanotolla on todennäköisesti käsien ärsytyskosketusihottuma, joka on myös yleisin ammatti-ihotauti Suomessa. Nyt Korona-aikana hyvän käsihygienian merkitys korostuu ja se on näkynyt valitettavasti myös ärsytysihottumien lisääntymisenä. Ärsytysihottuma johtuu ihon sarveiskerroksen vaurioitumisesta. Vaurioita aiheutuu erilaisilla mekanismeilla – esimerkiksi pesuaineet ja liuottimet aiheuttavat ihon läpäisyesteen rasvojen häviämisen, ja emäksiset ja happamat aineet taas […]

Skip to content