COVID-19 Näytteenoton nettiajanvaraus alkaa 28.9.2020

COVID-19 näytteenoton nettiajanvaraus alkaa 28.9.2020

Kainuunmeren Työterveyteen Kajaanin toimipisteeseen on nyt mahdollisuus varata aika netin kautta Covid-19 näytteenottoon. Näy­te CO­VID-19-tut­ki­mus­ta var­ten ote­taan kai­kil­ta hen­ki­löil­tä, joil­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta (esim. kuume, yskä, kurkkukipu, pahoinvointi, ripuli). Lähetettä ei etukäteen tarvita, näytteen ottava hoitaja tekee sen näytteenottovastaanoton yhteydessä.

Ajan voi varata osoitteista kmtt.fi tai omasote.kainuu.fi

Lisätietoja antavat palvelusuunnittelija Aija Juntunen (aija.juntunen@kmtt.fi) p. 044 797 0260 tai tj Eija Alatalo (eija.alatalo@kmtt.fi) p. 044 797 0603

Skip to content