First Beat sykevälimittaus

Kainuussa on työhyvinvoinnin edistämisessä hyödynnetty First Beat -sykevälivaihtelumittausta, joka auttaa työntekijää saamaan tietoa hyvinvointiaan tukevista ja kuluttavista tekijöistä.

Jatkuva stressi ei ole koskaan terveydelle hyväksi, joten siksi sen syntymistä kannattaa estää tiedostamalla sitä aiheuttavat tekijät. Sydämen sykevälivaihtelua tulkitseva FirsBeat -mittari on meilläkin paljon käytetty väline, jolla saadaan yksilöllistä tietoa siitä, millaista työntekijän psykofysiologinen kuormittuminen on. Analyysin avulla työtehtäviä ja niistä palautumista voidaan suunnitella koko työyhteisön tasolla.

Mittauksia voidaan tehdä silloin, kun työntekijä kertoo työterveyslääkärin tai -hoitajan vastaanotolla, että hänellä esiintyy tavallisuudesta poikkeavaa väsymystä. Niitä tehdään myös työyksikkökohtaisesti silloin, kun kuormitustekijöitä on tavanomaista enemmän. Esimerkiksi yksittäisistä työtehtävistä tai -vuoroista on pystytty mittaamaan pelkästään fyysistä kuormitusta, jolloin saadaan reaaliaikaisia havaintoja vaikkapa työasentojen vaikutuksista. Tilannetta seurataan aina kontrollimittauksilla, sillä ilman seurantaa siitä voi saada virheellisen kuvan.

Mittaus tapahtuu kahtena työpäivänä ja yhtenä vapaapäivänä rintakehälle asetettavan pienen laitteen avulla. Laite on mittauspäivinä kiinni vartalossa koko ajan, suihkussa käyntiä lukuun ottamatta. Työntekijä tekee mittausaikana päiväkirjamerkintöjä siitä, millaista fyysistä ja psyykkistä kuormitusta työssä esiintyy, ja arvioi myös nukkumisensa laatua. Mittauksen jälkeen työfysioterapeutti käy työntekijän kanssa läpi, vastaako työntekijän arvio esimerkiksi hyvin nukutusta yöstä todellisuutta. Esimerkiksi määrällisesti riittävä määrä unta voi mittaustuloksen perusteella paljastua laadullisesti huonoksi.

Palautumisen tärkeys

Laitteen analyysi perustuu autonomisen hermoston toiminnan seuraamiseen. Päivisin aktivoituneena on sympaattinen hermosto, joka auttaa meitä toimimaan, iltaisin puolestaan parasympaattinen hermosto, joka auttaa meitä rentoutumaan ja nukkumaan. Parasympaattinen hermosto toimii myös päiväsaikaan silloin, kun olemme hiljaa paikallamme. Kun rentoudumme ja hidastamme hengitystämme, sykkeemme hidastuu ja palautuminen voi käynnistyä.

Pieni määrä stressiä voi olla hyvä ja eteenpäin puskeva voima, mutta jos ylivireystila alkaa olla jatkuvaa eikä palautumista pääse tapahtumaan riittävästi, alkaa stressi kuitenkin hiljalleen kuormittamaan mieltä ja elimistöä sekä altistaa monille sairauksille. Oleellista onkin juuri kuormituksen ja palautumisen välinen tasapaino. Usein työterveyspsykologinkin vastaanotolla huomataan, kuinka moni havahtuu voimavarojensa loppumiseen aivan liian myöhään. First Beat -mittaus on tehokas apuväline ennakoimaan tällaisia tilanteita ja osoittamaan ne fysiologiset ja psykologiset kompastuskivet, jotka seisovat tehokkaan palautumisen tiellä.

Skip to content