Kainuunmeren työterveydessä tehdään koronavirustestausta

Covid-19 näytteenotto on pyörinyt Kainuunmeren Työterveydessä keväästä saakka. Testejä alettiin tehdä hengitystieinfektio-oireista kärsiville työterveysasiakkaille 20. huhtikuuta alkaen. Kyseessä on diagnostiikkatesti, joka tehdään nenänielusta taipuisalla pumpulitikulla. Laboratoriossa näytteestä osoitetaan viruksen nukleiinihappoa PCR-tekniikalla, eli geenimonistamiseen perustuvalla tutkimuksella. Jos potilaalta otetusta näytteestä löytyy koronavirusta, virukselle ominainen geenipätkä alkaa monistua laboratoriossa ja testi on positiivinen.

Kajaanin toimipisteessä Tehdaskadun näytteenottopisteellä työskentelee kerrallaan kaksi hoitajaa kiertävin vuoroin. Yksi heistä on työterveyshoitajamme Minna Päivärinta. Hän kertoo, että toiminta on lähtenyt todella jouhevasti käyntiin. Uuteen työnkuvaan liittyi aluksi paljon kysymyksiä ja uutta opeteltavaa, mutta huolellisesti ja fiksusti suunniteltu testausprosessi on auttanut tilanteen ja työvaiheiden sisäistämisessä. Päivärintaa ei henkilökohtaisesti huoleta työskennellä lähityössä potentiaalisesti sairastuneiden kanssa, sillä varotoimista on huolehdittu mahdollisimman tarkasti.

Näytteenottopisteellä vuorossa olevalla hoitajalla on aina päällään suojatakki, muovinen visiiri, kirurginen suunenäsuojus, suojakäsineet sekä hiussuoja. Varustelu voi näyttää hurjalta, mutta se on tehokas suoja puolin ja toisin niin näytteenotossa työskenteleville kuin asiakkaille, jotka eivät virusta kanna. Testattavan asiakkaan kanssa ei myöskään vietetä samassa tilassa kuin hetki. ”Asiakas noudetaan testaukseen ulkoa ja hänet on haastateltu ja ohjeistettu jo hoidontarpeen arvioinnissa. Testaustilanteessa pystytään siis keskittymään vain varsinaiseen näytteenottoon ja koko homma on asiakkaan osalta ohi noin viidessä minuutissa”, Päivärinta kuvailee.

Nenä-nielunäytteen ottaminen on itsessään nopea rutiinitoimenpide, joka sujuu ammattilaiselta näppärästi. Uutta opettelua ja erityistä tarkkuutta ovatkin Päivärinnan mukaan vaatineet näytteenoton jälkeen tapahtuvat näytteen käsittelyyn liittyvät vaiheet. ”Aikaa pitää varata myös pintojen huolelliseen desinfioimiseen jokaisen asiakkaan jälkeen, vaikka pystymmekin huolehtimaan hyvin tarkkaan, ettei asiakas koske lainkaan esimerkiksi oven kahvoihin.”

Toistaiseksi Kainuunmeren näytteenotossa on ollut niin rauhallista, että pienemmällä henkilömäärällä ja yhdellä näytteenottohuoneella on pärjätty mainiosti. Ruuhkaisempaan testaustarpeeseen on kuitenkin varauduttu ennalta, kuten Kainuussa muutenkin. Päivärinta muistuttaa, että testausmahdollisuuksien puolesta ihmiset voivat olla huoletta. ”Mikäli oireiden perusteella on tarpeellista päästä testiin, se pystytään kaikille kainuulaisille tarjoamaan.”

Päivärinta haluaa tsempata testiin tulijoita: ”Itse testi on ohi nopeasti ja testitulos saapuu yleensä vuorokauden sisällä antaen varmuutta potilaan tilanteesta”. Testiä pidetään yleisesti ottaen luotettavana, kunhan näyte saadaan otettua oikeaan aikaan ja oikeaoppisesti. Tutkimusten mukaan koronavirusta alkaa erittyä sairastuneen hengitysteissä jo ennen oireiden ilmenemistä. Taudin alkuvaiheessa viruseritys on kiivaimmillaan. Näytteenotto olisi hyvä tehdä tässä vaiheessa, eli muutaman vuorokauden sisällä oireiden alkamisesta. On siis erittäin tärkeää, että hengitystieoireiset hakeutuvat viivytyksettä testattavaksi. Jos sairaus on edennyt pidemmälle, virus on voinut siirtyä ylähengitysteistä keuhkoihin, eikä nenänielunäytteellä välttämättä ylletä tarpeeksi alas. Tällöin on mahdollista, että tartunnan saanut henkilö on antaa negatiivisen testituloksen.

28.9.2020 ALKAEN VOIT VARATA AJAN COVID-19 NÄYTTEENOTTOON ITSENÄISESTI NETISTÄ.

Kainuunmeren Työterveyteen Kajaanin toimipisteeseen on nyt mahdollisuus varata aika netin kautta Covid-19 näytteenottoon. Näy­te Covid-19-tut­ki­mus­ta var­ten ote­taan kai­kil­ta hen­ki­löil­tä, joil­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta (esim. kuume, yskä, kurkkukipu, pahoinvointi, ripuli). Lähetettä ei etukäteen tarvita vaan näytteen ottava hoitaja tekee sen vastaanoton yhteydessä.

Ajan voi varata osoitteista kmtt.fi tai omasote.kainuu.fi

Lisätietoja antavat palvelusuunnittelija Aija Juntunen (aija.juntunen@kmtt.fi) p. 044 797 0260 tai tj Eija Alatalo (eija.alatalo@kmtt.fi) p. 044 797 0603

 

Skip to content