Sähköinen työterveystarkastus

Sähköinen työterveystarkastus mahdollistaa työntekijän työkykyyn liittyvien asioiden tarkastelun sähköisessä kyselyssä Omasotessa. Kyselyn vastaukset ohjautuvat omalle työterveyshoitajalle.

Miksi?

Sähköisellä työterveystarkastuksella selvitetään sairauksien ja oireiden vaikutuksia työhön ja työkykyyn. Altistelähtöisessä työssä on tarpeen ennakoida ja estää ammattitaudin kehittyminen, ehkäistä työperäistä sairastuvuutta ja ehkäistä oireiden sekä sairauksien pahentuminen työssä. Sähköisellä kyselyllä kerätään tietoa työntekijän terveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tarvittaessa kyselyn jälkeen työntekijä ohjataan työterveyshoitajan ja -lääkärin vastaanotolle.

Kenelle?

Työntekijälle, joka tekee altistelähtöistä työtä tai kokee työ- ja toimintakyvyn vuoksi tarvetta terveystarkastukselle. Työpaikkaselvityksen yhteydessä tehtävien terveystarkastusten seulontaan, jolla pyritään tunnistamaan ne henkilöt, joilla on terveyteen ja/tai työkykyyn liittyviä riskitekijöitä.

Hinta

25,50€ / Kysely

sekä työterveyshoitajan kyselyn läpikäymiseen käytetty aika.

Mitä sisältää?

  • työntekijä täyttää kyselyn Omasotessa
  • kysely ohjautuu omalle työterveyshoitajalle
  • työterveyshoitaja arvioi jatkotoimet ja tutkimukset
  • työnantajalle raportti työyhteisön työkyvystä ja riskeistä
Sähköinen Työterveystarkastus