Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon toiminnan perusta. Selvitystä tekevät työterveyslääkäri ja hoitaja sekä tarvittaessa työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi yhdessä työnantajan kanssa. Työpaikkaselvityksen tekemiseen voi osallistua muita asiantuntijatahoja ja työsuojelu.

Miksi?

Tavoitteena on arvioida työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä työntekijöille aiheutuvia terveysvaaroja ja haittoja. Työterveyshuolto arvioi kuormitustekijöiden ja voimavarojen terveydellistä merkitystä työkyvylle.

Kenelle?

Tehdään kaikille työterveyshuollon asiakasyrityksille määrävuosin. Työpaikkaselvitysraportti löytyy jokaiselta työpaikalta ja henkilöstöllä on mahdollisuus tutustua siihen.

Hinta

Ammattiryhmäkohtainen tuntiveloitus + matkakustannukset

Mitä sisältää?

  • riskinarviointi ennen työpaikkaselvitystä yhdessä työnantajan kanssa
  • työpaikalla toteutettava käynti
  • terveydellisen merkityksen arviointi ja toimenpide-ehdotukset
  • raportointi ja palaute työnantajalle
  • seurannan suunnittelu
Työpaikkaselvitys