Työterveyskeskustelu

Työterveyskeskustelu on työntekijän varhaista työkyvyn tukemista. Siihen osallistuu työntekijän lisäksi hänen esimiehensä sekä työterveyshoitaja. Työterveyskeskustelu voidaan pitää ennen kuin on yhtäkään sairaspoissaolopäivää.

Miksi?

Työntekijällä, esimiehellä tai työterveyshuollolla on herännyt huoli työntekijän työkyvystä. Keskustelussa etsitään Kelan tukeman työkokeilun avulla ratkaisuja työssä jatkamiseksi.

Kenelle?

Työntekijälle, jolla on merkkejä työkyvyn alenemisesta. Aloitteen työterveyskeskusteluun voi tehdä työntekijä, esimies tai työterveyshuolto.

Hinta

Työterveyshoitajan tuntiveloitus, yleensä käytetty aika on 1 h

Mitä sisältää?

  • työntekijän arvion työssä selviämisestä
  • esimiehen arvion työympäristön, työajan ja työprosessien muokkaamisesta ja työntekijän työssä selviämisestä
  • työterveyshuolto arvioi työntekijän työkykyä
  • muistio työterveyskeskustelusta
  • voidaan hyödyntää työterveyshuoltolain mukaista työkokeilua työntekijän omaan, muokattuun työhön
Työterveyskeskustelu