Työterveysneuvottelu

Työterveysneuvottelu on työntekijän työkyvyn tukemista. Siihen osallistuu työntekijän lisäksi hänen esimiehensä sekä työterveyslääkäri ja -hoitaja. Lisäksi neuvotteluun voidaan kutsua luottamushenkilö, työsuojeluvaltuutettu tai hoitoon osallistuva taho.

Miksi?

Neuvottelussa etsitään keinoja ja ratkaisuja työntekijän työssä jatkamisen tukemiseksi. Neuvottelussa työterveyshuollon vastuulla on sairauden aiheuttamat vaikutukset työntekijän työ- ja toimintakykyyn. Työterveyshuolto esittää näkökulmia työn muokkaamiseen ja työhön palaamiseen. Lisäksi arvioidaan kuntoutustarve.

Kenelle?

Työntekijälle, jolla on työkyvyn menettämisen uhka ja usein takana sairauspoissaoloja. Aloitteen työterveysneuvotteluun voi tehdä työntekijä, esimies tai työterveyshuolto.

Hinta

Ammattiryhmäkohtainen tuntiveloitus, yleensä käytetty aika on 1 h

Mitä sisältää?

  • työntekijän arvion työssä selviämisestä
  • esimiehen arvion työympäristön, työajan ja työprosessien muokkaamisesta ja työntekijän työssä selviämisestä
  • työterveyshuolto arvioi työntekijän työkykyä
  • muistio työterveysneuvottelusta
Työterveysneuvottelu