Työterveyspainoitteinen sairaanhoito

Työterveyshuollon sairaanhoito on osa työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyötä, jonka tavoitteena on työkyvyn tukeminen. Työterveyshuolto kerää tietoa työhön liittyvien sairauksien esiintyvyydestä työpaikoilla. Työterveyshuollossa arvioidaan jokaisella vastaanottokäynnillä oireiden tai sairauden työhön liittyvyyttä; onko työntekijällä työssä pahenevia oireita ja sairauksia, työperäisiä sairauksia tai ammattitauteja/epäilyjä.

Miksi?

Kun todetaan sairauksien liittyvyys työhön, se käynnistää jatkotoimenpiteitä työterveyshuollon, työntekijän ja työpaikan välillä, esim. työterveysneuvottelu, työpaikkaselvitys, kuntoutus, toimintakykytestaus, työn muokkaus.

Kenelle?

Työntekijälle, jolla on työhön liittyviä oireita ja sairauksia.

Hinta

Ammattiryhmäkohtainen tuntiveloitus, yleensä käytetty aika on 20–30 min

Mitä sisältää?

  • hoidontarpeen ja työhön liittyvyyden arvioinnin
  • ammattilaisen vastaanoton
  • tarvittaessa jatko-ohjauksen työterveyshuollon asiantuntijoille
  • tarvittaessa lähetteen erikoissairaanhoitoon tai työlääketieteen poliklinikalle
Työterveyspainoitteinen sairaanhoito