Työterveystarkastus

Työterveystarkastus pohjautuu työpaikan haitta – ja vaaratekijöiden tunnistamiseen ja niiden aiheuttamien riskien terveydellisen merkityksen arviointiin. Työterveystarkastus on jatkoa työpaikkaselvitykselle. Terveystarkastuksen sisältö kirjataan yrityksen työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Tarkastukset eivät välttämättä edellytä fyysistä kohtaamista, vaan siihen voi riittää kyselyt ja tutkimukset.

Miksi?

Työterveystarkastuksella selvitetään sairauksien ja oireiden vaikutuksia työhön ja työkykyyn. Altistelähtöisessä työssä on tarpeen ennakoida ja estää ammattitaudin kehittyminen, ehkäistä työperäistä sairastuvuutta ja ehkäistä oireiden sekä sairauksien pahentuminen työssä. Terveystarkastukset sisältävät tutkimuksia ammattitautien varhaiseksi toteamiseksi sekä ohjausta niiden ennaltaehkäisemiseksi. Työterveystarkastuksessa painopiste on työssä, työn aiheuttamissa kuormitustekijöissä ja altisteissa.

Kenelle?

Työntekijälle, joka tekee altistelähtöistä työtä tai kokee työ- ja toimintakyvyn vuoksi tarvetta terveystarkastukselle.

Hinta

Ammattiryhmäkohtainen tuntiveloitus, yleensä käytetty aika on 1 h.

Mitä sisältää?

 • sähköisen työterveystarkastuksen
 • tarvittaessa työterveyshoitajan ja -lääkärin vastaanoton
 • tarkan työhistorian ja nykyiset työtehtävät
 • tietoa suojaimista, niiden käytöstä ja huollosta
 • tietoa terveydentilasta ja työssä selviytymisestä
 • oireista ja niiden yhteydestä työhön
 • toimintasuunnitelman mukaiset tutkimukset
 • keskustelun työntekijän tarpeiden pohjalta
 • työterveyssuunnitelman laadinnan
 • tarvittaessa ohjauksen jatkotutkimuksiin tai –selvityksiin
 • tarvittaessa ohjauksen työterveyshuollon asiantuntijoille
Työterveystarkastus