Tilakäynnillä selvitetään:

  • Työn fysikaalisia (melu, tärinä, ultraviolettisäteilyt esim. hitsatessa, lämpöolot)altisteita.
  • Kemiallisia (pölyt, pesu- ja desinfiointiaineet, rehunsäilöntäaineet, kasvinsuojeluaineet, öljyt ja polttoaineet, pakokaasu, ammoniakki, rikkivety, metaani, hiilidioksidi, häkä, aldehydit) altisteita.
  • Biologisia (sienet, homeet, hiivat, virukset, bakteerit, alkueläimet, varastopunkit, tuotantoeläinten epiteeli) altisteita.
  • Työn fyysisistä (mm. nostot, kantamiset, hankalat työasennot, toistotyö), psyykkistä (mm. työnmäärä, kiire, suuri vastuu) ja sosiaalista (mm. sitovuus) kuomittavuutta.
  • Työstä johtuvan ammattitaudin, tapaturman (mm. eläinten parissa työskentely, koneet) sekä väkivallan vaaraa ja uhkaa.