Tilakäynnit perustana maatalousyrittäjän työterveyshuollolle

Kasvi

Kainuunmeren Työterveydessä on panostettu myös maatalousyrittäjien, metsänomistajien, kalastajien, poronhoitajien sekä heidän työntekijöidensä työterveyden turvaamiseen. Maatalouden työterveysasiakkaina on tällä hetkellä 261 yrittäjää.

Maatalousyrittäjä on itse yrityksensä tärkein voimavara. Työterveyshuollon tehtävänä on auttaa maatalouden yrittäjää ylläpitämään ja parantamaan työkykyään, ehkäisemään työperäisiä sairauksia ja tapaturmia sekä ohjata tarvittaessa kuntoutukseen. Toiminnan lähtökohtana ovat maatilakäynti ja terveystarkastus. Näiden perusteella suunnitellaan työterveyshuollon ja maatilayrityksen välistä toimintaa.

Tilakäyntien tavoitteena on minimoida terveys- ja tapaturmariskit sekä taata yrittäjälle ja hänen työntekijöilleen mahdollisimman terveelliset, mielekkäät ja turvalliset työolot. Tilakäynti tehdään aina aloitettaessa työterveyshuoltoa ja sen jälkeen neljän vuoden välein tai aina tarvittaessa esimerkiksi työolojen muuttuessa. Tilakäynneistä vastaavat nimetyt työterveyshoitajat, jotka ovat erikoistuneet huomioimaan juuri näiden toimialojen erityispiirteitä ja -vaatimuksia. Tilakäynneillä on työterveyshoitajan mukana yleensä maatalouden asiantuntija ja tarvittaessa työfysioterapeutti tai työterveyslääkäri.

Tilakäynnillä arvioidaan laaja-alaisesti työn kuormitustekijöitä terveydelle sekä annetaan ohjausta ja neuvontaa suojautumiseen ja ensiapuvalmiuteen liittyen. Ennen tilakäyntiä yrittäjältä pyydetään usein työolosuhteista omaa riskinarviota, jonka myötä päästään nopeammin kiinni keskeisiin työhön liittyviin kuormitustekijöihin. Arviointia tehdään yhteistyössä yrittäjän kanssa keskustellen ja käyden läpi asioita, joita työoloissa voisi kehittää. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lypsytyön sekä muun raskaan työn ergonomia, merkittävien vaaranpaikkojen ja erilaiselle pölylle ja kemikaaleille altistumisen kartoittaminen sekä asianmukaisten kuulosuojainten ja suojavaatteiden käyttötarpeen arviointi.

Tarkastuksessa syvennytään myös yrittäjän henkilökohtaiseen terveydentilaan ja elämänlaatuun. Mitkä asiat tuovat iloa ja voimavaroja elämään ja mitkä taas tuntuvat hankalilta ja kuormittavilta. Onko yrittäjällä olemassa olevia vaivoja, joihin työterveyshuollon keinoin voitaisiin vaikuttaa? Onko tilan työyhteisön tai yrittäjäpariskunnan suhteen toimivuudessa haasteita? Onko näihin kevennyskeinoja esimerkiksi työpsykologin kautta? Myös vapaa-ajan ja riittävään palautumisen suunnitteluun pureudutaan.

Tilakäyntejä tehneet Kainuunmeren työterveyshoitajat Satu Pöllänen ja Päivi Astikainen ovat huomanneet, että työtapoja on yhtä paljon erilaisia ja yksilöllisiä kuin on yrittäjiäkin. Joskus yrittäjät voisivat ottaa ideoita myös toisiltaan. Joillain tiloilla on suojainten käyttö esimerkillisen hienosti hallussa. Toisissa taas tapaturmariskit on minimoitu erityisen hyvin. Jotkut tilat ovat kiinnittäneet huomiota erityisesti palautumiseen. Lomat on suunniteltu huolella, vapaalla irtaudutaan kunnolla tilalta ja harrastetaan ja taukoliikunnasta on tehty vakituinen osa työpäivää.

Syksyisin kesän kiireiden hellitettyä on usein hyvä hetki hoitaa tilakäynnit ja muut työterveyshuollon asiat ajan tasalle. Jos nämä ovat tilallasi ajankohtaisia, ota yhteyttä nimettyyn työterveyshoitajaasi tai jätä sopimuspyyntö esimerkiksi nettisivujemme kautta.

Skip to content