Uratarina

Työterveyspsykologiharjoittelija Jesse Jäppinen

Olen maisteriopinnoissani loppusuoralla oleva psykologiopiskelija Itä-Suomen yliopistosta. Päädyin suorittamaan opintoihin kuuluvaa viiden kuukauden mittaista harjoittelujaksoa Kainuunmeren Työterveyteen opiskelukaverin suosituksesta. Kainuu ei ollut entuudestaan minulle tuttu, mutta kaunis luonto vakuutti minut hyvin nopeasti siitä, että viihtyisin täällä hyvin. 

Hakeuduin harjoitteluun nimenomaan työterveyden piiriin, sillä olen opintojen edetessä huomannut kiinnostuvani yhä enemmän työterveys- ja organisaatiopsykologiasta. Työterveyden ennaltaehkäisevä näkökulma ja mahdollisuus vaikuttaa organisaatioiden johtamisen laatuun resonoi ja motivoi itseä kovasti. Olen tehnyt myös pro gradu -tutkielmani organisaation ja johtamisen oikeudenmukaisuudesta ja sen yhteydestä mielenterveyden ongelmiin. Yleisesti ottaen työ ja työyhteisöt ovat mielestäni äärimmäisen mielenkiintoinen aihe, sillä ihminen viettää työn äärellä ja työpaikalla merkittävän osan elämästään. Työ voi tuoda elämään paljon merkityksellisyyttä ja monipuolista sisältöä, mutta toisaalta aiheuttaa myös pahoinvointia ja pahimmillaan suurtakin kipuilua. Psykologina haluan ennaltaehkäisevin keinoin pureutua näihin teemoihin ja edesauttaa siinä, että ihmiset kokisivat olevansa mahdollisimman hyvinvoivia koko työuransa ajan. 

Ensimmäisten kuukausien jälkeen fiilikset Kainuunmeren Työterveydestä työpaikkana ovat todella hyvät. Työyhteisö on ottanut minut harjoittelijana vastaan avoimesti ja luottamuksella. Tukena on moniammatillinen tiimi, joka tarjoaa apua ja erilaisia näkökulmia tilanteessa kuin tilanteessa. Täällä on kuitenkin harjoittelijallakin mahdollisuus päästä kunnolla kiinni siihen, mitä työterveyspsykologin työ kokonaisuudessaan on. Lyhyessä ajassa on saanut jo hyvän läpileikkauksen työn monipuolisuudesta vastaanotoista erilaisiin työpaikkakäynteihin. Työharjoittelun tarkoitus on kuitenkin itsenäistyä psykologina, joten täällä on hyvät mahdollisuudet kokeilla siipiään. 

Katso avoimet työpaikat