Uusi verkkokurssi opastaa terveelliseen etätyöhön

Verkkokurssi

Kainuunmeren Työterveyden verkkokurssien valikoimaan on hiljattain lanseerattu uusi kurssi: Terveellisesti toimistotyötä etänä. Kurssin kehittäneet työfysioterapeutit Lenita Perhovaara ja Virpi Heikkinen huomasivat kevään aikana kasvavan kysynnän työergonomiaopastukselle. Yksittäisistä videoluennoista poiketen he päättivät toteuttaa verkkokurssin, sillä se mahdollistaisi kerralla laajemman tietopaketin ja sisältäisi tehtäviä, joihin voisi aina tarvittaessa palata.

Kurssin tarkoituksena on opastaa toimimaan terveellisemmin ja työperäisiä vaivoja ennaltaehkäisevästi nimenomaan etätoimistotyössä, kotiolojen haasteet huomioiden ja auttaa jaksamaan poikkeusolojen mukanaan tuomissa arjen rakenteiden muutoksissa. Paketti koostuu kahdeksasta moduulista ja yhden osion suorittamiseen kuluu aikaa vain n. 2-10 minuuttia. ”Kurssi haluttiin pitää tiiviinä, jotta koneella vietetty aika ei sen takia lisääntyisi merkittävästi”, Perhovaara kertoo. Kurssin aikana on myös tarkoitus tehdä hienosäätöjä ja parannuksia omiin toimintamalleihin ja viedä ne käytäntöön.

Vaikka etätyö on tutkitusti tehokasta ja tuo parhaimmillaan hyvää ja kaivattua vaihtelua työtapoihin, voi se kuitenkin myös kuormittaa, kun normaali vuorovaikutus ja työympäristön vaihtelevuus vähenevät. ”Etätyössä yksilön vastuu omasta työergonomiastaan korostuu, koska kotona ei välttämättä ole asianmukaista työpistettä, välineistöä eikä myöskään työyhteisöä virkistämässä ja huolehtimassa esimerkiksi riittävästä tauotuksesta”, Perhovaara muistuttaa. Koronakevään aikana vastaanotoilla onkin näkynyt lisääntyvissä määrin toimistotyöläisten niska-hartiaseudun jumitiloja sekä alaselän kipeytymistä. Myös työtehojen laskeminen, työssä uupuminen ja psyykkiset ongelmat ovat olleet tapetilla.

Aluksi kurssissa sukelletaan monipuolisesti ja konkreettisesti työpisteen säätöihin, työvälineiden ja työskentelyasentojen optimoimiseen. Tässä on kyse fyysisestä ergonomiasta, joka keskittyy fyysisen toiminnan sopeuttamiseen ihmisten anatomisten ja fysiologisten ominaisuuksien mukaisiksi. Hyvällä työergonomialla, työn tauotuksella ja vaihtamalla työasentoja usein, tuki- ja liikuntaelimistön kuormittuminen vähenee ja rasitusvammojen ja pitkäaikaissairauksien riski pienenee.
Kurssi pureutuu kotiolojen työpisteen säätöjen ja asentojen lisäksi myös syvällisesti työn kognitiiviseen ergonomiaan. Perhovaara huomauttaa, että usein työergonomia mielletään herkästi käsittämään vain fyysisiä aspekteja, mutta ei tulla ajatelleeksi kognitiivista puolta, jossa otetaan huomioon ihmisen aivojen tapa käsitellä tietoa ja reagoida ärsykkeisiin sekä keskeytyksiin. ”Aivot reagoivat yhä tänä päivänä ärsykkeisiin kuten kivikauden aikaan. Välitön stressireaktio on sama, vaikka yllättävän keskeytyksen aiheuttaisi puhelimeen kilahtava whatsapp-viesti”.

Fiksulla kognitiivisella ergonomialla suojataan ja varjellaan aivoja eli ihmisen tärkeintä työvälinettä ja pidetään ne toimintakykyisinä esimerkiksi työpäivän rakenteellisen suunnittelun ja levon optimoimisen kautta. Yksi kurssin tavoitteista onkin, että jokainen oppisi tunnistamaan oman optimaalisen vireystilansa ja aivojen suorituskyvyn sekä jakamaan työtehtävät päivälle tämän mukaisesti. Riittävä lepo ja laadukkaat yöunet taas ovat kuin onnistuneen työpäivän peruskallio. Kurssilla opetetaan millainen palauttava toiminta sopii aivoillemme parhaiten ja minkä takia. Palautumista ei nimittäin ole vain passiivinen sohvalla makoilu (vaikka tätäkin tarvitaan) vaan mieltä ja kehoa huoltaa parhaiten sellainen vapaa-aika, jossa on sopivassa suhteessa myös aktiivista palautumista esimerkiksi mieleisen liikunnan ja luonnon parissa.

Kainuunmeren Työterveyden asiakkaille ilmainen Terveellisesti toimistotyötä etänä -verkkokurssi löytyy nyt Omasotesta Kainuunmeren Työterveyden sivuilta.

Skip to content