Välitä viljelijästä verkosto

Maatalouden rakennemuutos vaikuttaa voimakkaasti maatalousyrittäjien työssä jaksamiseen. Alan eri sidosryhmät tekevät arvokasta työtä työkyvyn tukemiseksi, mutta haasteena on erilaisten tukimuotojen hajanaisuus ja irrallisuus toisistaan, mikä voi johtaa tilanteisiin, jossa avun piiriin tullaan liian myöhään tai siitä jäädään kokonaan paitsi. Kainuunmeren Työterveys Oy on Melan Välitä viljelijästä -sopimuskumppani. Mela ja Kainuunmeren Työterveys Oy sitoutuvat tekemään maatalousyrittäjän varhaisen välittämisen mallin mukaista verkostoyhteistyötä maatalousyrittäjien työkyvyn ja työhyvinvoinnin tukemiseksi.

Välitä viljelijästä -projekti rakentaa ja vakiinnuttaa varhaisen välittämisen malli maatalousyrittäjille, kokoaa sidosryhmäorganisaatiot yhteistoimintaan, vakiinnuttaa toiminta käytännöksi ja koordinoi sitä. Yhteistyön tavoitteena on maatalousyrittäjien työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä työkyvyttömyysriskien mahdollisimman varhainen tunnistaminen ja hoito. Sopimalla yhteisistä toimintatavoista, voidaan varmistaa, että apua tarvitseva myös pääsee avun piiriin. Sopimuskumppanina verkosto muodostaa keskustelu- ja yhteistyöfoorumin, joka tukee siihen kuuluvia yllä mainitun tavoitteen mukaisissa tehtävissä, toimii ajankohtaistiedon välittäjänä ja eri toimijoiden tarjoamien työkyvyn tukimuotojen tiedotuskanavana.

Lisätietoja löydät Melan sivuilta.