Kajaanin toimipiste

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@kmtt.fi

Vas­taa­not­to­hoi­ta­jat
Satu Määttä, Puh. 044 4975 013 (Ei ajanvarausta)
Jennika Hietakangas-Komulainen, Puh. 044 7970 414 (Ei ajanvarausta)
Mirka Hytönen, Puh. 044 497 501 (Ei ajanvarausta)

Työ­ter­veys­sih­tee­rit
Ani­ta Huus­ko, Puh. 044 797 0082 (Ei ajanvarausta)
Mer­ja Pel­to­nen, Puh. 044 797 0081 (Ei ajanvarausta)
Mar­ja Pek­ka­ri­nen, Puh. 044 797 0080 (Ei ajanvarausta)

Työ­ter­veys­lää­kä­rit
Sa­tu Suor­sa-Pel­to­nen, Vas­taa­va työ­ter­veys­lää­kä­ri, työ­ter­veys­huol­lon eri­kois­lää­kä­ri
Saila Koikkalainen, Työ­ter­veys­huol­lon erikoislääkäri
Jussi-Pekka Marttila, Etälääkäri, työterveyslääkäri
Heidi Ingalsuo, Työterveyshuollon erikoislääkäri
Elsa Nylund, Työterveyshuollon yleislääkäri
Tobias Olenius lääk.kand. sairausvastaanoton lääkäri

Työ­ter­veysp­sy­ko­lo­git
Heidi Huovinen, Työterveyspsykologiharjoittelija
Tuu­la Luh­ta­nie­mi
Risto Lappeteläinen
Jaakko Karttunen

Työ­ter­veys­hoi­ta­jat
Salla Tähtinen, Puh. 044 797 0645 (Ei ajanvarausta)
Jaa­na Im­mo­nen, Puh. 044 797 0622 (Ei ajanvarausta)
Reetta Mikkonen, Puh. 044 7101 322 (Ei ajanvarausta)
As­ta Oi­ka­ri­nen, Puh. 044 797 0532 (Ei ajanvarausta)
Rai­ja Ol­li­la, Puh. 044 710 1314 (Ei ajanvarausta)
An­na Uu­si­ta­lo
Mer­ja Väy­ry­nen, Puh. 044 797 0247 (Ei ajanvarausta)
Anitta Rautiainen, Puh. 044 7974 017 (Ei ajanvarausta)
Reetta Hämäläinen, Puh. 044 7101 317 (Ei ajanvarausta)

Työ­fy­sio­te­ra­peu­tit
Vir­pi Heik­ki­nen, Puh. 044 797 0534 (Ei ajanvarausta)
Anna-Leena Tuomisto
Le­ni­ta Per­ho­vaa­ra, Puh. 044 797 0642 (Ei ajanvarausta)