Kajaanin toimipiste

Vas­taa­not­to­hoi­ta­jat
Oi­ka­rai­nen Ma­ri, puh. 044 797 0414 (ei ajanvarauksia)
Heikkinen Laura puh. 044 797 0416 (ei ajanvarauksia)

Työ­ter­veys­sih­tee­rit
Huus­ko Ani­ta, puh. 044 797 0082 (ei ajanvarauksia)
Pel­to­nen Mer­ja, las­ku­tu­sa­siat, puh. 044 797 0081 (ei ajanvarauksia)
Pek­ka­ri­nen Mar­ja, puh. 044 797 0080 (ei ajanvarauksia)

Työ­ter­veys­lää­kä­rit
Suor­sa-Pel­to­nen Sa­tu, vas­taa­va työ­ter­veys­lää­kä­ri, työ­ter­veys­huol­lon eri­kois­lää­kä­ri
Miet­ti­nen Ant­to, työ­ter­veys­huol­lon eri­kois­lää­kä­ri
Hurskainen Matilda, Lääketieteen kandi
Pyyk­kö­nen Riit­ta, työ­ter­veys­huol­lon yleislääkäri
Pääk­kö­nen Vic­to­ria, työ­ter­veys­huol­lon yleislääkäri
Koikkalainen Saila, työ­ter­veys­huol­lon erikoislääkäri
Marttila Jussipekka, etälääkäri, työterveyslääkäri
Tertsunen Annu, etälääkäri, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
Kerola Asla, etälääkäri, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Työ­ter­veysp­sy­ko­lo­git
Luh­ta­nie­mi Tuu­la
Rossinen Marika
Soila Porkamaa, psykologian maisteri opiskelija

Työ­ter­veys­hoi­ta­jat
Lokka Minna, puh. 6156 7317, 044 710 1317 (ei ajanvarauksia)
Fin­ne Tui­ja, puh. 044 7970 645 (ei ajanvarauksia)
Im­mo­nen Jaa­na, puh. 044 797 0622 (ei ajanvarauksia)
Lah­ti An­ne, puh. 044 710 1322 (ei ajanvarauksia)
Oi­ka­ri­nen As­ta, puh. 6156 7506, 044 797 0532 (ei ajanvarauksia)
Ol­li­la Rai­ja, puh. 6156 7314, 044 710 1314 (ei ajanvarauksia)
Ru­sa­nen Rai­ja, puh. 044 797 0016 (ei ajanvarauksia)
Päivärinta Minna, puh. 044 797 4017 (ei ajanvarauksia)
Uu­si­ta­lo An­na, puh. 08 6156 7311 (ei ajanvarauksia)
Väy­ry­nen Mer­ja, puh. 044 797 0247 (ei ajanvarauksia)

Työ­fy­sio­te­ra­peu­tit
Heik­ki­nen Vir­pi, puh. 044 797 0534 (ei ajanvarauksia)
Park­ki­la Ul­la, puh. 044 710 1377 (ei ajanvarauksia)
Per­ho­vaa­ra Le­ni­ta, puh. 044 797 0642 (ei ajanvarauksia)
Hautakangas Roosa, puh. 044 797 0534 (ei ajanvarauksia)