Sotkamon toimipiste

Vas­taa­not­to­hoi­ta­ja
Vesa Milla, puh. 044 796 1049 (ei ajanvarauksia)

Työ­ter­veys­lää­kä­rit 
Ka­na­nen An­ne, työ­ter­veys­huol­lon eri­kois­lää­kä­ri
Ho­lo­pai­nen Jaak­ko, työ­ter­veys­huol­toon eri­kois­tu­va yleis­lää­ke­tie­teen lää­kä­ri

Työ­ter­veys­hoi­ta­jat
Horsma Virpi, puh. 044 797 0161 (ei ajanvarauksia)
Kemppainen Anna-Leena, puh. 044 797 0623  (ei ajanvarauksia)

Työ­fy­sio­te­ra­peut­ti 
Määt­tä Ilk­ka, puh. 044 797 0213 (ei ajanvarauksia)